Obowiązki oraz zwolnienia w przypadku BHP

Zatrudnienie nowego pracownika w firmie bardzo często wiąże się z wieloma dodatkowymi kwestiami, które pracodawca musi zapewnić. Jedną z nich jest właśnie szkolenie BHP. Jakie są konsekwencje dla osoby, która nie odbędzie takiego szkolenia? Dlaczego jest ono tak potrzebne? To właśnie jedne z najczęściej zadawanych pytań w zakresie szkolenia BHP. Jednak zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mają o wiele więcej wątpliwości związanych z regulacjami BHP.

Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania żadnych czynności bez odbycia szkolenia BHP. Osoba ta powinna posiadać również odpowiednie umiejętności oraz kwalifikacje do wykonywania określonych, specjalistyczny zleceń oraz zadań. Ten obowiązek sprawia, że to w interesie pracodawcy leży zorganizowanie takiego szkolenia BHP.

Zwolnienia z obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP

Tak samo, jak we wszelkich innych unormowaniach prawnych, tak samo w przypadku BHP są różne odstępstwa od tego obowiązku. Kogo obowiązują? Tych wyjątków nie jest wcale tak dużo. Pracodawca jest zwolniony z obowiązku przeprowadzenia szkolenia BHP tylko i wyłącznie wtedy, kiedy pracownik podejmuje pracę na tym samym stanowisku, które zajmował już u określonego pracodawcy przed podjęciem pracy u kolejnego. Wartym zaznaczenia jest również fakt, że regulacja takiego stosunku powinna odbywać się na podstawie umowy o pracę. Wówczas taki pracownik nie ma obowiązku odbycia szkolenia BHP.

Kiedy odbywają się szkolenia z zakresu BHP?

Oczywiście szkolenia z zakresu BHP są prowadzone podczas pracy. Koszty związane z jego przeprowadzeniem są pokrywane przez pracodawcę.

Czy zakres wykonywanych czynności ma wpływ na obowiązek uczestniczenia w szkoleniu BHP?
Niezależnie od tego, co znajduje się w kompetencje danego pracownika, jeśli jest on zatrudniony przez dany podmiot, wówczas jego obowiązkiem jest przystąpienie do szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak znaleźć firmę do przeprowadzenia szkolenia?

W internecie jest wiele podmiotów, których przedmiotem działalności jest przeprowadzanie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jedną z przykładowych strony internetowych jest https://www.pietrzyk-bhp.com/. Znajdziesz tutaj oferty oraz skład zespołu. W razie jakichkolwiek pytań zawsze możesz kierować się na infolinię lub wybrać kontakt mailowy.

Szkolenie BHP jest bardzo istotne dla firmy, jeśli ta nie chce otrzymać żadnych kar. W przypadku BHP lepiej nie dmuchać na zimne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie: https://www.pietrzyk-bhp.com/szkolenia-bhp.html.