FIZ – większe zyski i bezpieczeństwo

W Polsce niewiele firm może pochwalić się tak dynamicznym rozwojem i tak imponującym odsetkiem zadowolonych klientów, jak Opoka TFI. Polem, na którym działa ta instytucja, są fundusze inwestycyjne zamknięte – specyficzny rodzaj instrumentów finansowych, stworzony głównie z myślą o zamożnych klientach, dla których warunki oferowane przez fundusze otwarte są mało interesujące i którzy szukają nowych form inwestowania. Czym właściwie są FIZ?

Różnica pomiędzy OFI i FIZ może wydawać się z początku trudno uchwytna, jednak okazuje się bardzo wyraźna. Certyfikaty FIZ można nabyć tylko wtedy, gdy są emitowane i to pod warunkiem bycia subskrybentem. Nowe certyfikaty trafiają na rynek wyłącznie wtedy, gdy wygasają stare. Żywotność takiego certyfikatu zazwyczaj oscyluje w okolicy miesiąca, może kilku miesięcy, choć zdarzają się również FIZ które emitują jednostki co tydzień. W Fundusz inwestycyjny zamknięty (https://www.opokatfi.pl/aktualnosc/fundusze-inwestycyjne-zamkniete-w-polsce) może zainwestować ograniczona liczba podmiotów, natomiast w OFI – dowolna. Na tym jednak różnice się nie kończą.

Każdy, kto interesuje się rynkiem instrumentów finansowych wie, że FIZ wypracowują znacznie wyższe zyski niż OFI, co więcej rosną nawet wtedy, gdy OFI maleją, a więc np. podczas zawirowań na giełdzie. Wynika to przede wszystkim z tego, że zarządzający nimi specjaliści mają znacznie więcej wolności jeśli chodzi o lokowanie środków. FIZ inwestują zazwyczaj podobnie jak OFI w akcje, spółki, kontrakty krótkoterminowe, waluty itd., jednak nie są ograniczone nakładanymi przez prawo limitami, nie muszą dbać o proporcje, zgodnie z którymi środki muszą być lokowane, co więcej w przypadku środków zgromadzonych na FIZ dopuszcza się tzw. „krótką sprzedaż”, czyli handel papierami wartościowymi nieposiadanymi de facto przez sprzedającego, dzięki czemu można zarabiać również na spadkach. Strategia ta może być różnie oceniana z moralnego punktu widzenia, nie da się jednak ukryć, że jest bardzo skuteczna i bardzo pozytywnie wpływa na wyniki finansowe instytucji takich jak Opoka TFI.

Opoka TFI – https://www.opokatfi.pl, działa na rynku FIZ od wielu lat. Była obecna zarówno w latach kryzysu finansowego jak i w czasach prosperity, zawsze wypracowując znaczne zyski. Nic dziwnego, że może pochwalić się tak dużym odsetkiem zadowolonych klientów. Wystarczy spojrzeć w historyczne wyniki certyfikatów FIZ emitowanych przez Opoka TFI aby zauważyć, że jej klienci zarabiają na swoich inwestycjach więcej i to nawet wtedy, kiedy wszyscy klienci OFI tracą. To rzetelna, skuteczna i niezwykle doświadczona instytucja.